coret-coret

August 1, 2007

Hadith-hadith pilihan kali ini(updated)

Filed under: artikel,tazkirah — fuadnordin @ 2:09 pm

Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah SAW bersabda : Tidak sempurna iman seorang penzina di kala ia berzina, dan tidak sempurna pula iman seorang pencuri di kala ia mencuri, dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk dikala ia minum khamar; sedangkan pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu”. Sohih Muslim

Dari Anas r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut)dan Allah menerima taubat orang yang taubat kepada-Nya. Sohih Muslim

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda : “Allah Ta’ala tertawa (rela) kepada dua orang laki-laki di mana seorang di antaranya membunuh yang lain, lalu keduanya masuk syurga. Tanya para sahabat, “Bagaimana jadi begitu, ya Rasulullah?”

Jawab baginda, “laki-laki yang terbunuh itu tewas dalam jihad fi sabilillah, maka dia itu mati syahid. Kemudian si pembunuh taubat kepada Allah Ta’ala, lalu Allah menerima taubatnya. Sesudah itu dia tewas pula dalam perang fi sabilillah, maka dia itu mati syahid.” Sohih Muslim

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang taubat kepada Allah Ta’ala sebelum matahari terbit di barat 57), Allah menerima taubatnya.” Sohih Muslim

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang.” Sohih Muslim

Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW. Bersabda “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: Apabila hamba-Ku berkata akan berbuat kebajikan, Aku tulis baginya (pahala) satu kebajikan, sekalipun belum dilaksanakannya. Tetapi apabila dilaksanakannya, Aku tulis untuknya (pahala) sepuluh kebajikan. Apabila di berujar akan berbuat kejahatan, Aku ampuni dia selama belum dilaksanakannya. Apabila dilaksanakannya, Ku tulis untuknya balasan satu kejahatan.

Sabda Rasulullah SAW, selanjutnya: “Malaikat berkata: Wahai Tuhan! inilah hamba-Mu, dia bermaksud hendak berbuat kejahatan (padahal Allah melihat).”

Jawab Allah, “Amatilah dia! Jika dilaksanakannya, tuliskan baginya balasan yang setimpal. Tetapi jika tidak dilaksanakannya, tuliskan baginya pahala satu kebajikan, kerana dia takut kepada-Ku.”

Rasulullah SAW melanjutkan pula sabdanya, “Apabila keislaman kamu lebih meningkat, maka tiap-tiap kebajikan yang dilakukannya ditulis (pahalanya) sepuluh sampai tujuh ratus ganda. Dan tiap-tiap dia melakukan kejahatan ditulis (balasannya) setimpal dengan kejahatannya itu sampai dia mati.” Sohih Muslim

Dari Abu Hurairah r.a., (Hadis ini juga dari Qutaibah), katanya: “Orang-orang fakir Muhajirin datang kepada Rasulullah SAW., lalu mereka berkata: “Orang-orang kaya sudah meraih darjat tinggi serta kenikmatan yang kekal abadi.”

Tanya Rasulullah SAW., “Kenapa begitu?” Jawab mereka, “Mereka solat seperti kami solat dan mereka puasa seperti kami puasa dan mereka dapat bersedekah sedang kami tidak dapat bersedekah. Mereka dapat memerdekakan budak, sedangkan kami tidak.”

Sabda Rasulullah SAW., “Sukakah kamu kuajarkan kepadamu suatu amalan yang dapat memperoleh pahala orang-orang dahulu serta mendahului pahala orang yang sesudah kamu? Dan tidak akan ada orang yang lebih mulia daripadamu, melainkan orang yang mengamalkan seperti amalanmu.” Jawab mereka, “Tentu, ya Rasulullah! Sudah tentu kami suka.”

Sabda Rasulullah SAW., “Hendaklah kamu tasbih, takbir dan tahmid. (82) Masing-masing tiga puluh kali setiap selesai solat.”

Kata Abu Shalih, “Kemudian orang-orang itu datang pula kembali kepada Rasulullah SAW., lalu kata mereka, “Kami dengar orang-orang kaya itu mengamalkan pula seperti amalan kami.” Jawab Rasulullah SAW., “Itu adalah kurnia Allah yang dikurniakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sohih Muslim

Dari Ubay bin Ka’ab r.a., katanya: “Ada seorang laki-laki yang setahuku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Walaupun begitu dia tidak pernah ketinggalan solat berjama’ah.”

Kata orang kepadanya, “Alangkah baiknya kamu beli seekor keldai untuk tunggangan kamu di malam gelap atau di panas terik.” Jawabnya, “Aku tidak suka tinggal dekat masjid, kerana aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid di tulis Allah pahalanya bagiku.”

Sabda Rasulullah SAW :”Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi kamu.”. Sohih Muslim

Tengok ni,betapa mudah nya cara solat sunat taubat yang nabi ajar:

Dari Asmaa’ bin Hakam Al Fazaariy dia berkata : Aku pernah mendengar Ali
radhiyallahu’ anhu berkata : Aku adalah seorang apabila mendengar
dari Rasulullah shallallahi ‘alaihi wa sallam sesuatu hadits, nescaya
Allah memberikan manfaat kepadaku apa yang Ia kehendaki. Dan apabila
salah seorang Shahabat-Shahabat baginda menceritakan (sesuatu hadits)
maka aku meminta kepadanya agar dia bersumpah, maka apabila dia telah
bersumpah kepadaku, aku pun membenarkannya. Dan Abu Bakar telah
menceritakan kepadaku (sesuatu Hadits) dan Abu Bakar adalah seorang yang
benar (as Shiddiq), dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah
shallallahi ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak seorang hamba pun yg
telah mengerjakan sesuatu dosa, lalu dia membaguskan wudhu’nya, kemudian
berdiri shalat dua raka’at kemudian (selesai shalat) dia memohon ampun
kepada Allah (atas dosanya tsb),
melainkan Allah akan mengampuni (dosa)nya ; kemudian beliau membaca ayat
: Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingati Allah….. (Surat Ali
Imran 135)

SHAHIH atau HASAN. Telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (No. 1521,
Tirmidzy (1/252 &296), Ibnu Majah (no. 1395), Ahmad (1/2,9,10, Al
Humaidy di Musnad-nya (No. 4), Ath Thayaalisiy di Musnad-nya (hal.
2), Ibnu Hibban (no. 2454-Mawaarid), Nasaa-i di kitabnya “Amalul Yaum
wa Lailah (No. 417, 418, 419 & 420)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: